Leverance

Indkaldelse

Den angivne leveringsuge er vejledende. Den afhænger af tidspunkt for kampagnestart og fordelingen af kartofler på leveringsgrupper.
I hver gruppe er avlerne opstillet i alfabetisk rækkefølge i forhold til efternavnet.
Indkaldelse starter skiftevis hvert år mellem bogstaverne A, J, L og P.
I 2021 startes med P.

Ved starten af kampagnen udsendes en vejledende leveringsplan. Planen er kun vejledende og kan fraviges, da der kan opstå driftsforstyrrelser eller andet, som kan hindre normal drift.

 

Gruppe 1: 0 - 2.500 tdr. Indkald t. lev. 1 gang. (1. gang ca. uge 44-46)
Gruppe 2: 2.501 - 6.500 tdr. Indkald t. lev. 2 gange. (1. gang ca. uge 41-44)
Gruppe 4: 6.501 - 20.000 tdr. Indkald t. lev. 4 gange. (1.gang ca. uge 38-41)
Gruppe 6: 20.001 - 25.000 Indkald t. lev. 6 gange. (1. gang ca. uge 36-38)
Gruppe 7: 25.001 - og opefter Valgfri antal leveringer (7-16)

 

Ved levering af over 25.001 tdr. kan man kan vælge fra 7-15 leveringer. Dog minimum 2.500 tdr. pr. levering.
Leveringsplanen vil i kampagnen 2021/2022 blive lavet efter 19 % stivelse mod hidtil 19 %

Skema til valg af antal leveringer for leveringsgruppe 7 kan hentes her:

Tilmelding frivillige antal leveringer for gruppe 7

 

Mulighed for leveringsfællesskaber

Flere avlere kan nu vælge at gå sammen i et leveringsfællesskab. Eksempelvis 2 avlere i gruppe 4 hjælper hinanden med optagning, hidtil har de skullet levere 4 gange, og måske begge i samme uge. Det er ikke altid driftsmæssigt optimalt. De får nu mulighed at gå sammen, og komme i gruppe 7, hvor de så kan vælge det antal leveringer, som passer bedst.

Aftaler om leveringsfællesskab skal være skriftlige. Der skal vælges en avler, der modtager post/telefon og koordinerer al levering. Afregning foretages som hidtil til den enkelte avler. Skema for tilmelding kan hentes her.

Tilmelding leveringsfællesskaber

 

Afhentning

Som hovedregel sørger fabrikken for transport af kartoflerne. Alle avlere opkræves samme gennemsnitlige fragtpris (2021: 2,50 kr./td. kartofler), når fabrikken sørger for transport. For selvkørere er prisen fastsat til kr. 0,00.
Selvkørere med over 10 km til fabrikken får udbetalt en fragtgodtgørelse.

Alle afstande hentes fra “Kraks” på Internettet, og beregnes som afstanden mellem bopæl og fabrikken (korteste vej).

Hvis man ønsker at ændre fra selvkører til vognmandsafhentning eller omvendt, kan man ændre det i dyrkningskontrakten.

Ugen før endelig levering (normalt tirsdag) modtager avleren meddelelse fra fabrikken: Antal tdr. der må leveres, hvilke dage der må leveres samt navn og tlf.nr. på vognmanden. Avleren aftaler selv nærmere med vognmanden. Vognlæs skal være på ca. 300 tdr., bortset fra sidste læs i hver indkaldelse.

Pristabel fragtgodtgørelse for selvkørere 2021/22

 

Levering i utide

Såfremt kartoflerne ikke kan holde sig til ens normale leveringstidspunkt, og man ikke kan bytte leverance med andre avlere, kan kartoflerne meldes til i utide ved henvendelse til fabrikken. Afregningen fratrækkes 20 % af kartoflernes værdi (a conto-prisen) som betaling for levering i utide. Fradraget sker sammen med eventuel restbetaling.

 

Generelle krav

Kartofler, som skal være friske, ufrosne industrikartofler. De skal ligge på jævn bund og ved fast vej. Avleren skal sørge for afdækning, og være behjælpelig under læsning (vognmanden sørger for gummiged) Vognmanden kan ikke forvente hjælp til læsning før kl. 7.00 og efter kl. 17.00.

 

Vejning

Ved ankomst til fabrikken tages smudsprøver, der er bindende for Leverandøren, der foretages fradrag i afregningen for registreret smuds. Der foretages 2 prøver af hver leverance. Leverede kartofler afregnes efter stivelsesindhold efter fabrikkens analyser. Resultatet af prøverne fremgår af vejebonnen, som dagligt udsendes til avleren via e-mail og på app’en “Avlerinfo Selvbetjening”. Vejebonner sendes ikke pr. brev.

Ved et indhold af øvrig smuds og frosne kartofler på over 10 % kan kartoflerne afvises. Ved forekomst af koks, slagger eller myremalm kan kartoflerne ligeledes afvises. Ved et indhold af sten på over 15 % skal der tages kontakt til fabrikken forud for levering.

Ved vejning skal der oplyses, hvis læsset ikke er ensartet. Vognmænd og selvkørere, som bevidst overtræder og ikke meddeler, hvis der er uens læs, mister retten til at transportere kartofler til fabrikken.

Vægtens åbningstider

Mandag-fredag: kl. 6.00-17.00
Lørdag: kl. kl. 6.00-14.00
Tlf.: 60 38 59 98

 

Kuleplads og læsning

AKM har udarbejdet et materiale om hvordan man kan holde smudsprocenten nede ved korrekt etablering af kuleplads og læsning af kartofler. Materialet kan hentes som pdf-fil her:

Kuleplads & læsning

 

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK