Rådgivning

Tilbud om gratis rådgivning

AKM tilbyder gratis rådgivning til alle aktive kartoffelavlere. Rådgivningen er målrettet avlen af stivelseskartofler, individuelt hjemme hos den enkelte og må ikke erstatte andet konsulentarbejde som eksempelvis udarbejdelse af gødningsplan eller ha-ansøgning.

Rådgivningen udføres af konsulenter med kartofler som speciale fra SAGRO

Afhængigt af avlerens antal andele/tdr. kartofler til AKM tilbydes følgende:

 

Antal timer pr. avler
Leveringsgruppe Erfaren Ny 1. år Ny 2. år
1 3 6 4
2 5 10 7
3 (udgået) - - -
4 7 14 10
5 (udgået) - - -
6 9 18 13
7 9 18 13

 

Nye avlere tilbydes det dobbelte antal timer det første år. Ønskes der rådgivning ud over dette, kan der tilkøbes yderligere timer. AKM anbefaler at rådgivningen omfatter:

  • Sædskifte, sortsvalg, læggekartofler, lægning, afstand, dybde, kamstørrelse (form)
  • Ukrudtsbehandling før fremspiring (rettidighed, middelvalg, dosering)
  • Ukrudtsbehandling efter fremspiring (rettidighed, middelvalg, dosering)
  • Skimmel, skadedyr, bladplet, gødningsniveau
  • Nedvisning af egne læggekartofler
  • Optagning og indlagring
  • Evaluering og forberedelse til næste år

    Men den enkelte avler foretager selv en prioritering sammen med konsulenten. Målsætningen er en stigning i udbyttet pr ha på 5 % pr år.

 

Business tjek 2016

AKM-Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland har gennem 5 år udarbejdet businesstjek for 15 udvalgte kartoffelavlere. Businesstjekket viser produktionsøkonomien i stivelseskartofler leveret til AKM ud fra konkrete udbytter, dyrkningsmetoder og omkostninger.

Avlerne dyrker fra 8 ha til 160 ha kartofler til stivelsesproduktion. Avlen dyrkes på varierende lokaliteter via dyrkningsmetoder med forskellige indsatser og typer af hjælpestoffer. Tilmed er der forskel på anvendelsen af maskiner/maskinstation og arbejdskraft.

Forskellen i dyrkningsmetoderne giver et godt indtryk af økonomien i produktionen af stivelseskartofler.

Kartoffeludbyttet er den væsentligste faktor for at opnå et godt produktionsresultat. Men også omkostningsstyring af både stykomkostninger og kapacitetsomkostninger er afgørende for at kartoflerne genererer et flot produktionsresultat.

Der har gennem årene ikke været sammenhæng i indsatsen af gødnings- og planteværnsomkostninger i forhold til udbyttet i markerne. Snarere tværtimod. I nedenstående diagram ses omkostningerne til planteværnsmidler pr. ha inkl. afgifter, opdelt efter grupperne i venstre og højre side af businesstjekket. Ligeledes viser kurven de avlere med den højeste og laveste planteværnsomkostning.

Kapacitetsomkostningerne til maskiner, energi og løn er afgørende i kartoffeldyrkning, da denne post er mere krævende end vedalmindelig korndyrkning. Maskinerne til fx lægning og optagning er kostbare og vedligeholdelsen er på grund af jordbearbejdningen mere omfangsrig. Tilpasning er derfor en kunst ud fra arealet, rettidigheden og kvaliteten.

Det er avlerens evne til at forvalte de rette dyrkningsbetingelser for kartoflerne, håndværket og rettidige indsatser i alle facetter af kartoflernes vækststadier lige fra læggekartofler over dyrkning til lagring, der resultere i store nettoøkonomier.

Se regnearket med tallene for 2016 for alle deltagende bedrifter her:

Samlet 2016 businesstjek akm

Business tjek er et fælles projekt for de danske kartoffelmelsfabrikker, og har opnået tilskud fra kartoffelafgiftsfonden.

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK