Nyheder AKM

Udvaskning af kvælstof som følge af ekstraordinær megen nedbør

04.06.2021

I maj måned er der visse steder faldet helt op til 175 mm nedbør, hvilket kan give anledning til udvaskning af kvælstof fra kartoflerne som i samme periode ikke har haft det store optag.

Er der udbragt gylle kan der afhængig af udbringningstidspunkt, mængde og evt. brug af nitrifikationshæmmer være et eftergødskningsbehov varierende fra bedrift til bedrift. Fra bredspredt handelsgødning kan der være et eftergødskningsbehov på op til 40 kg N afhængig af hvor stor mængde der er udbragt.

Både placering af handelsgødning i kammene og anvendelse af flydende ammoniak vurderes at være langt mindre udsat for udvaskning. Omdannelsen af fl. Ammoniak til nitrat må i år vurderes at være langsom pga. den lave jordtemperatur, men må formodes at ligge i størrelses ordenen  10-30 kg N.

Det er dog vigtig at huske på, at den ekstra kvælstof skal tages fra bedriftens kvote, da der ikke gives dispensation til ekstra kvælstof.  Så det handler om at tage en kritisk vurdering af hvor man bedst får nytte af en evt. omfordeling af kvælstoffet.
Det kan netop i år være en god ide at få foretaget bladsaftmålinger til brug for vurdering af ekstra kvælstof. Husk derfor at notere fremspiringsdatoen for kartoflerne (den dato hvor 90 % af kartoflerne er fremme).

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK